Еко Енерджи ЕООД

Еко Енеджи

Какво?

„Еко Енерджи“ ЕООД е сертифициран производител и преработвател на замразени и сушени био плодове и зеленчуци, консервирани и фреш продукти, предимно за износ.

Продукция

Фирмата предлага на пазара висококачествени и търсени продукти.

Органичните продукти са в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година относно биологичното производство.

Еко Енеджи
Еко Енеджи

Къде?

Фирмата разполага с база за преработка на продукцията в с. Граф Игнатиево (Обл. Пловдив), както и с хладилни камери за съхранение на свежа и замразена продукция.

„Еко Енерджи“ ЕООД също така доставя пресни плодове и зеленчуци на големи хипермаркети в страната.

 

 

Серификати

„Еко Енерджи“ ЕООД притежава най-важните за индустрията сертификати:

Сертификат биологично производство
ISO 22000 и HACCP.

Еко Енеджи
Еко Енеджи

Обявление на инвестиционно предложение

Информация за изграждане на Фотоволтаична инсталация

Еко Енеджи

Как?

Фирмата използва модерни технологии за замразяване, сушене, сортиране и опаковане на продукцията.

Биологичните продукти, обработени в „Еко Енерджи“ ЕООД са доставени от сертифицирани биологични ферми.

Контакти