Инфоком Инженеринг БГ

Инфоком Инженеринг БГ

Какво?

Дружеството „Инфоком Инженеринг БГ“ ЕООД спечели доверието на своите клиенти през годините и се доказва като един от надеждните доставчици на охранителни услуги.

Услуги

Основен предмет на дейност на дружеството е проектиране и внедряване на системи, интегриращи различни технически средства за сигурност като:

  • Сигнално-охранителни системи;
  • Видеонаблюдение;
  • Контрол на достъпа;
  • Структурни кабелни системи;
  • Индустриални комуникационни системи.

 

 

Инфоком Инженеринг БГ
Инфоком Инженеринг БГ

 

Комплексът от  услуги на дружеството обхваща всички етапи по оптимизиране на системата за сигурност:

  • Извършване на експертна оценка, както и точна диагностика на състоянието на наличното техническо оборудване;
  • Провеждане на консултации, за да се установят коректно техните конкретни нужди и очаквания, като се има предвид спецификата на извършваните от тях дейности;
  • Изготвяне на професионално обосновани и адекватни предложения за оптимизиране на системата за сигурност;
  • Индустриални комуникационни системи.
  • Структурни кабелни системи;

Дружеството „Инфоком Инженеринг БГ“ ЕООД спечели доверието на своите клиенти през годините и се доказва като един от надеждните доставчици на охранителни услуги.

Дружеството осъществява своята дейност на територията на България, Сърбия, Русия и Азербейджан.

Защо?

„Инфоком Инженеринг БГ“ ЕООД работи за спокойствието на своите клиенти и гарантира коректност и отговорност при изпълнение на договорните отношения.

Дългогодишният опит на фирмата в областта на охранителната дейност, проектирането, изграждането и поддръжката на системи за сигурност, я превръща в желан и надежден партньор за всеки бизнес.
Дружеството има лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

 

Инфоком Инженеринг БГ

Инфоком Инженеринг БГ

Как?

Основната  цел на „Инфоком Инженеринг БГ“ ЕООД е да  развива комплекс от  услуги, адекватни на нуждите от сигурност и спокойствие на клиентите си.

Компанията залага на професионализъм, съвременни технологии, високо качество на предлагания пакет от  услуги и специално отношение към всеки клиент.

Контакти